Laukiami rezultatai

 

Naudojant detalią metodiką, mes siekiame įgyvendinti šiuos tikslus:

Suteikti reikiamų įgūdžių moterims-mamoms, kurios siekia įkurti savo verslą.

Įgūdžiai:

1.     Socialiniai, pilietiniai ir tarpkultūriniai

2.     Kalbiniai

3.     Profesiniai

Dalyvių pagilinti ir sustiprinti įgūdžiai neišvengiamai turės įtakos jų kasdieniams bei darbiniams santykiams, taip pat padidins galimybę išbristi iš šių dienų krizės.